Atıksu Arıtma Tesisi Projelendirmesi

Atıksu Arıtma Tesisi Projelendirmesi, işletilmesi ve arıtma sonucu oluşan arıtma çamurlarının geri kazanımı/bertarafı konularının tamamını kapsayacak şekilde anahtar teslim hizmet verilmektedir. Ekonomik ve prosese en uygun arıtma teknolojileri seçilerek, arıtma sistemlerinin maksimum verim ile çalışması sağlanmaktadır.

İnsanoğlunun vazgeçilmez temel ihtiyaçlarından olan sular, belirli ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılıp Salı verilmesi ile meydana gelirler. Suyun kullanım alanına göre de bu atık sular iki ayrı kategoride incelenir. Günlük yaşamda temel ihtiyaçların karşılanması için kullanılan su ile alakalı olduğunda evsel atık su ismini alırken, imalathane veya fabrika gibi ticarethanelerde kullanım sonrası açığa çıkmış olduğunda endüstriyel atık su ismini almaktadır.

Sebebi her ne olursa olsun, oluşan atık suyun endüstriyel ya da evsel kaynaklı  oluşmuş olmasına bakılmaksızın nedenleri, içerikleri ile teknolojinin sunmuş olduğu kolaylıklar ile çeşitli yöntemler kullanılarak arıtım işlemine tabi tutulması gerekir. Bunun nedeni ise; hem evsel hem de endüstriyel atık su içerisinde yer alan, suyun doğal halinde bulunmayacak miktarda organik ya da inorganik bir takım maddeler ile kirlendiği ortaya çıkmıştır.

Meydana gelen bu kirlilik endüstriyel atıksularda inorganik kirletici yükü ile kendini gösteirken, evsel atıksularda organik kirletici yükünün çokluğ ile kendini göstermektedir. Hal böyle olunca, atıksu arıtma tesisi projelendirmesi çalışmaları gerçekleştirilirken; endüstriyel atıksularda KOİ değeri dikkate alınırken, evsel atıksularda ise BOİ değerleri dikkate alınarak arıtma işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Atıksu arıtma işlemleri esnasında yapılan çalışmalarda, evsel kaynaklı atıksularda evsel atıksu arıtma sistemleri yapılırken, endüstriyel kaynaklı meydana gelen atıksu çalışmalarında ise endüstriyel atıksu arıtma sistemleri ile gerekli işlemler yapılmaktadır.

ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri uzmanlık gerektiren bir alan olup, bu konuda profesyonel çalışmalar için alanında uzman bir ekibe ve ekipmana ihtiyaç vardır. Çünkü endüstriyel atıksular suyun bu hale gelme sürecinde bulunduğu sektöre bağlı olarak, farklı sahalarda kirletici parametrelere sahip olmaktadır.  Su tüketiminin daha az olduğu imalathanelerde ve küçük ölçekli fabrikalarda, paket arıtma sistemi kullanılmaktadır. Sadece bu alanlarda kullanılmakla kalmayıp aynı zamanda su tüketiminin daha çok olduğu tekstil sanayi, kimyasal üretim, et ve süt ürünleri ve tabakhaneler gibi sektörlerde de atıksu arıtımı olarak tercih edilmektedir.

EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

Evsel atıksu arıtma tesislerinde ise paket arıtma ya da daha büyük ölçekli olan ve evsel atıksu arıtma tesisleri tercih edilmektedir. Bu tesisler genel olarak betonarme olarak inşa edilirler ve atıksu kaynağı olan insan sayısı ve birim su tüketimi göz önünde bulundurularak arıtma işlemi yapılmaktadır. Evsel atıksu arıtma tesislerine baktığımızda daha çok paket arıtma sistemini görmekteyiz. Bu tesisler genellikle tatil köyü, şantiye, dinlenme tesisleri gibi yapılarda gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de evsel arıtma tesisi  olarak Ataköy, Çiğli, Tatlar ve Paşaköy atıksuyu arıtma tesisleri başarılı bir şekilde milyonlarca nüfusun atıksuyunu arıtmaktadır.

Evsel atıksu arıtma tesisleri genellikle; işletme koşullarına ve tesis kapasitesine göre hazırlanırlar. Bu kapsamda ince ızgara, kaba ızgara, kum tutucu, ön arıtma haznesi, havalandırma havuzu, dengeleme havuzu, çamur susuzlaştırma ünitelerinden uygun olanları tercih edilerek projelendirme yapılmalıdır.

Arıtılmış suların daha sonra eulama suyu olarak kullanılması planlanıuyor ise , dezenfeksiyon işleminden geçirilmelidir. Arıtma işlemi yapılan sistemlerin tümünde yan ürün olarak çamur oluşur. Bu çamurun çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesine yönelik çamur çürütme sistemleri ve susuzlaştırma ekipmanları kullanılır. Evsel atık su arıtma sistemleri betonarme ve paket arıtma olarak 2 tipte kurulur ancak paket tip olanı daha çok tercih edilir.

Paket Arıtma Sistemlerinin Özellikleri

 • Görüntü kirliliğine neden olmaz
 • Tesis dilediğiniz zaman kolaylıkla taşınır, monte ve demontesi oldukça basittir.
 • İşletilmesi oldukça kolay olup otomatik sistemi ile insan müdahalesi yok denecek kadar özelliğe sahiptir
 • Tesisin devreye alınıp, devreden çıkartılması basit bir işlemdir
 • Gürültü problemi olmadığı gibi kokusuz olarak çalışan bir tesistir
 • Tesis için ilk yatırım  maliyeti düşüktür

Atık suların arıtılmasında kullanılan temel işlemleri inceleyecek olursak:

Ön Arıtma Üniteleri /Fiziksel Arıtma

Fiziksel arıtma üniteleri atık sularda yer alan kaba malzemelerin sudan ayrılması, akış ölçümü ve ayarları için kullanılmaktadır. Izgara ve eleklerden geçen katı maddeler sudan ayrılır.

 • Kaba ızgaradan geçirme
 • İnce ızgaradan geçirme
 • Debi ölçümü
 • Atık suyun terfi edilmesi
 • Kum tutucudan geçirme
 • Ön Çökeltme havuzları

Atıksu Arıtma Tesisi Projelendirmesi Biyolojik Arıtma

Atık sularda yer alan organik atıklar mikroorganizmalar tarafından parçalanmaktadır. Parçalanırken karbondioksit, metan,su vb. bileşenlere dönüşür. Doğada gerçekleşen bu arıtma süreci, biyolojik arıtma sistemleri için bir model teşkil eder. Günlerce süren bu ayrışma işleminde arıtmanın yüksek verimde çalışması için tuzluluk, oksijen, sıcaklık, karışım ve ph gibi kritik parametreler kontrol altında tutulmalıdır.

Kullanılan Ekipmanlar:

 • Aeratörler
 • Dalgıç mikserler
 • Blower/difüzörler
 • Çöktürme Tankı Sıyırıcısı
 • Biyolojik Paket Arıtma Sistemleri

Kimyasal Arıtma

Bu arıtma sistemleri atıksuda bulunan ağır metal ve organik maddelerin giderilmesi, redüksiyon, siyanür giderimi gibi işlemlerin yapıldığı sistemlerdir. Sistemin projelendirilmesinde atıksu numunesi alınır ve laboratuarlarda arıtılabilirlik çalışması yapılır.

Atıksu Arıtma Tesisi Projelendirmesi Kullanılan Ekipmanlar:

 • Karıştırıcılar
 • Kimyasal Hazırlama ve Dozlama Sistemleri
 • Kimyasal Paket Arıtma Sistemleri
 • Ölçü Kontrol Sistemleri
 • Doğrusal Sıyırıcılar

Tambur Elekler

Atık suların barındırdığı katı patikülleri (ponza, plastik, suma, meyve kabuğu, üzüm posası vb.) sudan ayırmak için kullanılır.

Sağladığı Fayda:

 • Tesisin dışındaki ekipmanların tıkanmasına engel olur, ömrünü uzatır
 • Atıksu içerisinde yer alan hammeddeler geri kazanılır
 • Arıtma tesisindeki yük azalır
 • Tesis arıtma verimini arttırır.

Tambur Elek Özellikleri

 • Tıkanmayı önleyen özel elek yüzeyi
 • Komple paslanmaz elek yüzeyi
 • Otomatik temizleme
 • Hafif ve korozyona dayanıklı polipropilen kasa
 • 200 mikron hassasiyete kadar arıtma
 • Kolay kurulum
 • Hızlı teslim

Atıksu Arıtma Tesisi Projelendirmesi Kullanım Alanı:

 • Tekstil
 • İçki ve Meşrubat Fabrikaları
 • Mezbahalar
 • Geri Dönüşüm Tesisleri
 • Kimya
 • Kot Yıkama Tesisleri
 • Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Diğer

MİVKA Mühendislik ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri olarak atıksu arıtma tesislerinin kurulumu, işletilmesi ve arıtma sonucu oluşan arıtma çamurlarının geri kazanımı/bertarafı konularının tamamını kapsayacak şekilde anahtar teslim hizmet verilmektedir. Ekonomik ve prosese en uygun arıtma teknolojileri seçilerek, arıtma sistemlerinin maksimum verim ile çalışması sağlanmaktadır. Konu ile ilgili her türlü destek ve danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Arıtma Tesisi Projelendirmesi
KAPAT