Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Firması , kurum kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu başta olmak üzere, çevre yönetimi hizmeti vermesi adına bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tüzel kişidir.

Her geçen gün artan nüfus ile birlikte, tüketim oranına bağlı olarak ham madde kullanımındaki artış, gerek hava kirliliği, gerek su kirliliği gerekse toprak kirliliğine neden olmaktadır. Bu gidişatın önüne geçmek adına ülkeler, toplum yaşamını garanti altına almak için bazı önlemler almak zorunda kalmışlardır.

Ülkemizde bu konuda son yıllarda önemli adımlar atılmış olup, özellikle üretim yapan firmaların çevreye olan etkileri kontrol altına alınmaya başlanmıştır. Bu işletmelerin neredeyse hepsini ilgilendiren ‘’ Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ‘’ kanunu ile birlikte, Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlığının önemi ortaya çıkmıştır.

Firmamız, bu konuda duyarlı ve tecrübeli ekibi ile Çevre İzin Lisans Yönetmeliği dahilinde çalışmalarına devam eden firmalara, Çevre Danışmanlığı ve Mühendislik hizmetleri alanında hizmet vermektedir. Söz konusu çevre olunca, yaşam standartlarını en iyi seviyeye yükseltmek adına, her zaman için çözüm odaklı, stratejik ve sistematik adımlar ile işletmelerin çevreye etkisini, yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler çerçevesinde inceleyip, müşterilerinin çevre yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Mivka Mühendislik ve Çevre Danışmanlık Firması Hizmetleri olarak çeşitli sanayi kuruluşlarında, çevre kirliliğinin en aza indirilmesi adına çevre uzmanlarımız tarafından, ulusal ve yasal standartlara ulaşmak için, daimi olarak danışmanlık faaliyeti sürdürülmektedir.

Çevre Danışmanlık Hizmetleri
KAPAT