Çevre Hukuku

Çevre Hukuku : İşletmelere yürütmekte oldukları ya da hayata geçirmeyi planladıkları faaliyetlerinde Çevre Hukuku konusunda destek verilerek, doğruluğu kabul görmüş ve hukuksal olarak sorun teşkil etmeyecek çözüm yöntemleri sunulmaktadır.

Çevre Danışmanlık Firması, kurum kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu başta olmak üzere, çevre yönetimi hizmeti vermesi adına bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tüzel kişidir.

Her geçen gün artan nüfus ile birlikte, tüketim oranına bağlı olarak hammadde kullanımındaki artış, gerek hava kirliliği, gerek su kirliliği gerekse toprak kirliliğine neden olmaktadır. Bu gidişatın önüne geçmek adına ülkeler, toplum yaşamını garanti altına almak için bazı önlemler almak zorunda kalmışlardır.

Ülkemizde bu konuda son yıllarda önemli adımlar atılmış olup, özellikle üretim yapan firmaların çevreye olan etkileri kontrol altına alınmaya başlanmıştır. Bu işletmelerin neredeyse hepsini ilgilendiren ‘’Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ‘’ kanunu ile birlikte, Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlığı’nın önemi ortaya çıkmıştır.

Firmamız, bu konuda duyarlı ve tecrübeli ekibi ile Çevre İzin Lisans Yönetmeliği dahilinde çalışmalarına devam eden şirketlere, Çevre Danışmanlığı ve Mühendislik hizmetleri alanında hizmet vermektedir. Söz konusu çevre olunca, yaşam standartlarını en iyi seviyeye yükseltmek adına, her zaman için çözüm odaklı, stratejik ve sistematik adımlar ile işletmelerin çevreye etkisini, yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler çerçevesinde inceleyip, müşterilerinin çevre yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

ÇEVRE İZNİNE veya ÇEVRE İZİN VE LİSANSINA TABİ İŞLETMELER

ÇEVRE Mevzuatına göre, çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi)

b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi)

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

MİVKA Mühendislik ve Çevre Danışmanlığı olarak, danışmanlığı yaptığımız kuruluşlar arasında; ,  tehlikesiz atık geri dönüşüm tesisleri ,atıkları geri dönüşüm (GDT) ve ambalaj atıkları toplama ayırma (TAT) tesisleri, atık lastik geri dönüşüm tesisi, bitkisel atık yağ geçici depolama tesisi,  metal ambalaj atıkları geri dönüşüm tesisleri, akü geçici depolama tesisleri yer almaktadır.

ÇEVRE HUKUKU DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Çevre mevzuatında yer alan yönetmeliğin ek:1 ve Ek:2 listesinde yer alan işletmelerin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler sonrasında, çevre kirliliğine neden olabilecek ve çevre kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler gereğince, Çevre Danışmanlık Hizmeti izne ve denetime tabidir. Bu çerçevede, kurum , kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerinin  mevzuata uygunluğu, alınan tedbirlere uyulup uyulmadığının denetlenmesi, işletme adına izin ve lisans belgelerine başvuran, başvuru sonrasında konu hakkında teknik bilgi ve raporları hazırlayıp sunan , bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından sunulan hizmettir.

ÇEVRE HUKUKU DANIŞMANLIK FİRMALARININ GÖREVLERİ NELERDİR?

İlk olarak işletmenizin çevre izin ve lisans işlemlerini yapmak için bizimle işletmeniz arasında yıllık sözleşme yapılır ve bu sözleşme mevzuata uygun olarak hazırlanıp ve bakanlığa bildirilecektir.

  • İşletmenizde firmamız tarafından yetkilendirilmiş olan çevre görevlimiz Ek:1 listesine göre ayda iki tam gün, Ek:2 listesine göre ayda bir tam gün olarak kapsamlı şekilde çalışarak tetkik yapacaktır.
  • Tetkik sonuçlarını sizinle paylaşmasının ardından, eksiklikleri ve bu eksikler için yasal mevzuata uygun yapılması gerekenleri tarafınıza bildirecektir.
  • Firmamız tarafından işletmeniz için gerekli olan izin ve lisans başvuru dosyasını, rapor  belge vebilgilerini hazırlayacaktır.
  • Firmamız tarafından danışmanlık hizmetleri için gerekli olan  istenecek bilgi, belge ve raporlar eksiksiz olarak, yerinde inceleme yapılıp değerlendirilecek ve dosya içeriğinde yer alan  tüm bilgi, belge ve raporların teknik içeriğinin ilgili mevzuat ile uygun olup olmadığı denetlenip, doğruluğu sağlanacaktır.
  • Firmamız tarafından işletmeniz adına, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Mahalli İdareler ve Bakanlığa bildirilmesi gerekli işlemler için  çevrimiçi yazışmalar ve görüşmeler yapılacaktır.
  • Yetkili merciler tarafından işletmenize yönelik gerçekleştirilecek yönetmelik kapsamında, yerinde incelemeler esnasında, firmamız tarafından profesyonel olarak işletmenizde bir çevre görevlisi hazır bulundurulacaktır.
  • Firmamız işletmeniz için  gerekli çevre yönetimi konusundaki faaliyetleri uygun şekilde koordine edilecektir.
  • Firmamız işletmeniz için söz konusu izin ve lisans başvuru dosyasının yanı sıra, bilgi, belge ve raporlarını hazırlayacaktır. Bu başvuru dosyası için gerekli olan analizler, harçlar ,ölçümler, ÇED veya Proje tanıtım dosyaları, GSM ruhsatı, projeler gibi işlem eksikleriniz bulunuyor ise, firmamız tarafından bu eksikliklerin yapılması için işletmenize ayrı ücret teklifi verilecektir.

ÇEVRE İZNİ / LİSANSI ALINMASI

MİVKA Mühendislik ve Çevre Danışmanlığı firması olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan, Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmakla birlikte Çevre Mevzuatı kapsamında yer alan Çevre İzin ve lisans Yönetmeliğinin EK-1 ve Ek-2 listelerinde bulunan faaliyetleri yürüten işletmelerin gerek duyduğu Çevre Danışmanlık hizmetini de sunmaktayız.

Yönetmelik gereğince faaliyetlerini sürdüren işletmelerin, Hava Emisyonu, Atıksu Deşarjı, Çvresel Gürültü ve Derin Deniz Deşarjı gibi konulardan en az birine tabi olması halinde, Çevre İzni alınması adına gerkern tüm prosedürler  yürütülmektedir

Bize başvuran firmalar için yönetmelikler çerçevesinde her türlü sektöre yönelik danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Gerek kurulu işletmelerin danışmanlık hizmetleri gerekse kurulum aşamasında olan işletmelerin fiziki şartları sağlamaları konusunda gerekli olan her türlü danışmanlık hizmeti verilmektedir. Sanayi kuruluşlarının sağlaması gereken asgari şartlar, kırma eleme tesisleri, geri dönüşüm tesislerinde gerekli olan üniteler, maden ocaklarının hava kirliliği yönetmeliğine uygun şartları yerine getirmeleri ve daha bir çok alanda danışmanlık hizmetleri verilmektedir.  

Mivka Mühendislik ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri olarak çeşitli sanayi kuruluşlarında, çevre kirliliğinin en aza indirilmesi adına çevre uzmanlarımız tarafından, ulusal ve yasal standartlara ulaşmak için, daimi olarak Çevre Hukuku danışmanlık faaliyeti sürdürülmektedir. Firmamız Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesini almış ve siz değerli işletme sahiplerinin çevre mevzuatları konusundaki ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına yükümlülükleri Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesini almış ve Siz değerli faaliyet sahiplerinin çevre mevzuatları gereği yükümlülüklerinizi üstlenmeye devam etmektedir.

Çevre Hukuku
KAPAT