Tebliğler

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1)
 
Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ (13.06.2009 Tarih 27257 R.G.)
 
Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği(29/01/2009 tarih ve 27125 Sayılı)
 
Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
KAPAT