Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

YTB, yatırımların değerini karakteristik olarak ihtiva eden, belirlenen asgari şartlara uygun şekilde yatırımın gerçekleştirilmesi ile birlikte, destek unsurları arasında üzerinde var olanlardan istifade imkanı sağlayan, aynı zamanda kararın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen belgedir.

Bir başka deyişle; yatırımın yerini, yatırımın konusunu ve yatırım için kullanılacak teşvikleri, tutarını belirleyen belge olarak tanımlanır.

Yatırım Teşvik Belgesi alan yatırımcılar bu belge sayesinde, yatırım desteklerinden yararlanabilmektedirler. Yatırımlar yeni yatırım teşvik programı kapsamında hazırlanan, dört farklı teşvik uygulaması ve dokuz farklı teşvik aracı ile farklı şekillerde desteklenirler. Yatırımın niteliğine ve tabi olacağı uygulamaya göre, teşvik araçları yatırımcıya farklı şekilde  katkı sağlamaktadır. Sizlere bu sayfada, yatırımcıların teşvik araçlarından sağlayacakları katkıları netleştirmeleri adına, teşvik araçlarının kapsamı ile ilgili detaylı bilgileri hazırladık. Bu bilgilerde teşvik araçlarının uygulanmasına dair bilgilendirme amaçlı olarak, varsayımsal örnekler hazırlanmıştır.

Destek Unsurları Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği*
Sigorta Primi Desteği*
Faiz Desteği**
Yatırım Yeri Tahsisi
KDV İadesi***

* Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3., 4., 5. veya 6 . bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.

** Yatırımın 6. Bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır

*** 500 Milyon TL üzerindeki stratejik yatırımlara sağlanır.

Bir yatırım yapmadan önce firmamız ile iletişime geçmeniz halinde yatırım süreci,  tarafımızdan yapılmakla sorumludur. Aynı zamanda yatırımın zaman kaybı yaşamadan ve sağlam temellerle ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır.

KAPAT